Získej i ty trenérskou UEFA licenci

Komise futsalu FAČR ve spolupráci s FTVS Univerzity Karlovy v Praze pořádá další ročník kurzu vzdělávání trenérů futsalu. Kurz proběhne v rozšířeném formátu dle požadavků UEFA a účastníci po absolvování kurzu získají UEFA licenci B, tedy dosud nejvyšší možné trenérské vzdělání futsalu, platné pro celou Evropu.
Kurz je rozdělen do pěti částí, každá obsahuje tři dny seminářů, celkem tedy 15 výukových dní, a to v termínech pátek - neděle:
26. - 28.08. 2016
16. - 18.09. 2016
14. - 16.10. 2016
11. - 13.11. 2016
02. - 04.12. 2016

Kurz je přednostně určen pro současné hlavní trenéry týmů 1. a 2. ligy futsalu, kteří již mají základní trenérskou licenci Komise futsalu nebo i pro ty, kteří ještě vzdělávání neabsolvovali. Tito trenéři jsou od zahájení své činnosti u klubů 1.nebo 2.ligy futsalu automaticky závazně přihlášeni k absolvování kurzu a nyní pouze zašlou dle níže uvedených instrukcí své písemné přihlášky.

Dále je v kurzu počítáno s účastí dalších zájemců z řad dalších zájemců o trenérství, či hráčů české ligy a reprezentace. Osobní účast na všech přednáškách a cvičeních (v odůvodněných případech je neúčast možné omluvit, případně nahradit jinou formou) a složení závěrečné zkoušky jsou nezbytnými podmínkami pro získání trenérské licence futsalu. Absolventi zároveň obdrží certifikát FAČR a FTVS. 

Podmínky k přijetí do kurzu: 
Zájemci, včetně těch trenérů, kteří mají účast povinnou, zašlou do 1.8.2016 vyplněný formulář (viz příloha) na e-mailovou adresu sekretariátu KF (prusa@fotbal.cz) a Michal.Striz@seznam.cz . Následně bude na stránkách KF www.fotbal.cz uveřejněn seznam účastníků. Kapacita kurzu je omezena počtem 30-ti osob. Účastníci poté uhradí poplatek 4.800,- Kč, a to převodem na účet nebo poštovní poukázkou na účet KF FAČR u ČSOB č.478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. 

V případě zájmu je možno zajistit rezervaci ubytování v různých cenových relacích - stravu i ubytování si však účastníci hradí sami. Účastnický poplatek je určen na zajištění pronájmu učeben a náklady odborných lektorů.

ostatní články

Futsal jinde
V pondělí se hraje pohár, do boje jde i Benago

9. 10. 2016

V pondělí se hraje pohár, do boje jde i Benago

více...
ERA-PACK zahájil přípravu s řadou nových tváří

2. 8. 2016

ERA-PACK zahájil přípravu s řadou nových tváří

více...
Blíží se datum, kdy budeme znát rozpis 1. ligy. Bude mít stejný název?

22. 7. 2016

Blíží se datum, kdy budeme znát rozpis 1. ligy. Bude mít stejný název?

více...
Nový chrudimský trenér chce do Final Four!

22. 7. 2016

Nový chrudimský trenér chce do Final Four!

více...
Získej i ty trenérskou UEFA licenci

22. 7. 2016

Získej i ty trenérskou UEFA licenci

více...

Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazená.

Powered by GOLDMIND.cz